Privacyverklaring meisjesbh.nl

Meisjesbh.nl respecteert de privacy van gebruikers en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je geeft vertrouwelijk wordt behandeld. Mochten wij je gegevens voor andere doeleinden willen gebruiken, dan zijn wij verplicht daarvoor je toestemming te vragen. Meisjesbh.nl verkoopt je persoonlijke gegevens niet aan derden.

Meisjesbh.nl gebruikt de gegevens op de volgende manier

  • Gegevens over het gebruik van onze site helpen ons om de site verder te ontwikkelen en te verbeteren.

Persoonsgegevens die wij verwerken

  • Informatie die geregistreerd wordt door Google Analytics. Dit zijn je IP-adres, locatiegegevens, gegevens over jouw surfgedrag op de site, internetbrowser en apparaat type.
  • Wij hebben niet de intentie om gegevens te verzamelen van bezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of een voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder is dan 16 jaar. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn dat er gegevens over kinderen verzameld wordt zonder ouderlijke toestemming.

Doel en grondslag verwerken van persoonsgegevens

  • Meisjesbh.nl analyseert jouw gedrag op de site om deze daarmee te verbeteren.
  • Meisjesbh.nl bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

Doordat meisjesbh.nl gebruik maakt van Google Analytics worden er persoonlijke gegevens van bezoekers verzameld. Wij delen dus niet actief informatie met anderen, maar via Google Analytics gebeurd dit wel. Om je privacy zoveel mogelijk te beschermen hebben we gegevens delen uitgeschakeld en is je ip-adres geanonimiseerd in de Google Analytics code.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Meisjesbh.nl gebruikt functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je pc, tablet of smartphone. Meisjesbh.nl gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en geoptimaliseerd kan worden. Je kunt je afmelden van cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Je kunt ook zelf alle informatie die is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.